Nội Tiết

Thua giao su xin giao su cho biêt mô hôi cua tôi tu nho Đa thuôc nhom mô hôi dâu . Nhung gân hai Nam nay Tuyên mô hôi nay cang tiết ra nhiêu hôn va rât nhon . Thâm chi con gây ngua, vây xin giao su cho biêt nguyên nhân va cach điêu tri thê nao. Tôi xin cam on

Nguyên van Vy

(2014/08/23 06:21)

Chào bạn,
Tăng tiết mồ hôi không phải là bệnh mà là một chứng. Đến này cũng chưa xác định được rõ nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. Nhiều người phải chung sống suốt đời với chứng bệnh này. Hiện nay có các biện pháp điều trị như: phẫu thuật hạch giao cảm, châm cứu. Bên cạnh đó, bạn có thể hạn chế ăn các đồ ăn nhiều mỡ, các đồ ăn mùi lạ, nhiều chất tanh để giảm tiết mồ hôi.
Chúc bạn sức khỏe!

Tìm kiếm câu hỏi khác

Các câu hỏi liên quan